Lokalita je vyprodána

Fotogalerie pozemků Průhonický park - Jih

Průhonický park - jih - Luxsní pozemky

Fotogalerie lokality

Skutečný stav pozemků 2x až 3x do roka fotografujeme a dokumentujeme tak rozvoj lokality a postup jednotlivých prací. Díky použití letecké fotografie si zároveň vytvoříte lepší představu o lokalitě a jejím okolí.

 

OPT pruhonice zakres (180x174)
Vzhled možné podoby lokality
3D vizualizace
1-Pohled na lokalitu z jihu (180x174)
1-Pohled na lokalitu z jihu
Letecký pohled
2-Sousedstvi s Pruh (180x174)
2-Sousedství s Průhonickým parkem
Letecký pohled
3-Vstup do Pruhonickeho parku (180x174)
3-Vstup do Pruhonického parku
Letecký pohled
9_Pruhonicky park (180x174)
9-Pruhonický park
V lokalitě
4-Okoli lokality na zapad (180x174)
4-Okolí lokality na západ
Letecký pohled
5-Okoli lokality na zapad II (180x174)
5-Okolí lokality na západ II
Letecký pohled
6-Pohled na jihovychod (180x174)
6-Pohled na jihovýchod
Letecký pohled
7-Pohled smerem na jih (180x174)
7-Pohled směrem na jih
Letecký pohled
8-Stav pozemku zari 2015 (180x174)
8-Stav pozemku září 2015
Letecký pohled
10-Pruhonicky park (180x174)
10-Pruhonicky park
V lokalitě
11-Pruhonicky park (180x174)
11-Pruhonicky park
V lokalitě
12-Pruhonicky zamek (180x174)
12-Pruhonický zámek
V lokalitě